Næring

Andre tjenester
Baderom
Nybygg
Service
Næring

Har du ansvar for bygg som krever jevnlig med rørleggerarbeid?

Med en rammeavtale kan du enkelt sette vedlikeholdsarbeidet i system slik at du har bedre kontroll. Utfører du jevnlig vedlikeholdsarbeid og kontroller minimerer du også risikoen for store utgifter dersom et problem skulle oppstå. 

Hvordan burde du sette opp en rammeavtale?  

I tillegg til å sørge for jevnlig vedlikehold av bygget ditt, vil en rammeavtale med en rørlegger bidra til å fremme tiltak for bedre drift, passe på at arbeidet som blir gjort følger riktig forskrifter, samt vise til dokumentasjon på at arbeidet som er utført. 

Et godt sted å starte er å kartlegge situasjonen i bygget per dags dato, hvilken tilstand er det i? Det neste på agendaen kan deretter være å se på hvilke tiltak du ønsker gjort. Dette kan for eksempel være bedre trykk i kranene, ujevne temperaturer eller annet anleggsarbeid. Videre vil da enkelte punkter som du blir enig med rørleggeren om inngå som faste sjekkpunkter ved vedlikeholdsarbeidet. 

Her går det også an å sette det opp etter økonomiske og hverdagslige tiltak. For eksempel kan utbedring av energiforbruket senke kostnader, mens andre oppgaver er kanskje mer trivielle og enkle å utføre som en løs kran eller lignende. 

Det er også lurt å ha en oversikt over hvem som utfører det ulike arbeidet. På den måten blir det lettere å følge opp for drift-eier. Det er også anbefalt å notere ned ulike måltall som kan brukes til å sjekke historikken i senere tid for utbedring av bygget og vedlikeholdet. 

Er du usikker på hva slags vedlikeholdsarbeid som er nødvendig i ditt bygg? Da kan vi hjelpe deg å planlegge så du får en avtale som passer til ditt budsjett. 

Ta kontakt i dag om du ønsker å få på plass en rammeavtale for din eiendom.