Prosjektering av ditt baderom 

Når vi kommer for å bygge ditt nye baderom er vi nøye med prosjekteringen før arbeidet starter. Prosjektering av baderommet sørger for å gi føringer for hvordan det skal se ut, hva som skal gjøres og hvilke materialer som skal benyttes. I tillegg blir det forutbestemt avgjørelser rundt dimensjoner, beregninger og tekniske aspekter. Under prosjekteringen følger vi også teknisk forskrift for å forsikre at baderommet møter de gitte kravene fra myndighetene og andre instanser. Vi har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse av sanitær- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og har med det både kompetansen og erfaringen for å utføre prosjektering av ditt neste baderom. 

Skulle du være usikker på hvordan du ønsker at baderommet skal se ut kan vi også hjelpe deg med dette. Vi har lang erfaring med å bygge baderom og kan bistå deg med både ideer og forslag til ferdige løsninger om du ønsker det! 

For å sikre at arbeidet som blir utført står i henhold til det som har blitt prosjektert, gjør vi bevisste valg rundt valg av produkter, kontrollerer at det ikke forekommer hindringer på byggeplassen, følger planen som er satt for byggeprosessen, samt at vi monterer alle deler etter bestemte anvisninger. Ettersom alt som skal gjøres forekommer i prosjekteringen betyr det også at du som kunde har en ekstra sikkerhet og kan følge med på at arbeidet som blir gjort blir riktig utført. Ved overtagelse av ditt nye baderom vil dere også få en sluttrapport så dere kan se over at alt er som det skal. 

Garantier for ditt baderom 

Hos oss får du baderom til den prisen vi har blitt enige om. Du skal ikke trenge å være usikker på hva baderommet vil ende opp med å koste, og arbeidet vil ikke bli satt i gang uten godkjennelse fra deg som kunde. Våre samarbeidspartnere gjør det lett for oss å utføre jobben på kort tid, og dermed kan vi også levere baderom i løpet av kort tid. Etter baderommet er ferdig vil det være en løpende garanti for 5 år frem i tid. Alle våre baderom leveres også med en tetthetsgaranti sett at det er vi som har utført arbeidet helt fra starten av. Tetthetsgarantien dekker alt av lekkasjer og membranarbeid og strekker seg over 10 år. Det betyr at skulle du være så uheldig å oppleve at det oppstår fuktskader som skader baderommet, kan vi komme å reparere dette kostnadsfritt!